Certikikácia

Spoločnosť je od januára 2008 certifikovaná podľa noriem : STN EN ISO 9001:2009 a STN EN ISO 14001:2005

                    Certifikáty na stiahnutie v formáte PDF


Certifikáty v slovenskom jazyku

Certifikát STN EN ISO 9001:2009
Certifikát STN EN ISO 14001:2005
Politika integrovaného manažérského systému