Profil spoločnosti


Firma FRELION, s.r.o. je výrobná spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2006.
Spoločnosť je zameraná na odbor kovoobrábanie.


Pre zväčšenie kliknete na obrázok


Súčasnosť
V súčasnosti je firma moderným, kvalitným a efektívnym výrobcom, zameriavajúcim sa na výrobu rotačných dielov v malých, stredných i veľkých sériách pre automobilový a hydraulický priemysel.

Ďalej vyrába na zákazku podľa dodanej dokumentácie rôzne rotačné diely z ocele, hliníka, mosadze, bronzu, medi a nerezu podľa požiadaviek zákazníka.

Má k dispozícii kvalifikovaných odborníkov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti so strojárskou výrobou.
Spoločnosť má zavedený, zlepšovaný a certifikovaný integrovaný manažérsky systém podľa normy
STN EN ISO 9001:2009 a STN EN ISO 14001:2005


Budúcnosť
Silnou stránkou spoločnosti je priaznivá nákladová štruktúra, ktorá pozitívne ovplyvňuje cenovú politiku a výslednú cenovú ponuku.
Odborné personálne zázemie, spoľahlivosť dodávok a kvalitu výroby, považujeme za podstatné faktory efektívnosti a konkurencieschopnosti firmy a za základy, na ktorých firma buduje svoj ďalší rozvoj.